Facebook

aktuálně

 

Setkání realizátorů KP sociálních služeb a Veřejné projednání KPSS Sdružení obcí hlučínska

PozvánkaDovolujeme si Vás pozvat na další setkání realizátorů komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Moravskoslezském kraji a zároveň na veřejné projednání zpracovaného dokumentu.

Součástí programu bude představení celkového dokumentu a představení služeb, které realizují jednotliví poskytovatelé ve Sdružení obcí Hlučínska.

18. června 2019 od 9,00 - 13,00 hod Hotel Imperial, Tyršova ul., Ostrava

 

 

 

 

 

Jarní Škola Zdravých měst

Škola zdravých měst - pdf

 

Setkání realizátorů komunitního plánování

pozvánka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference Místní agenda 21 v Moravskoslezském kraji

pozvánka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná konference Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji

konferencePráce v sociálních službách je náročná, ale zajímavá

Dne 12. 6. se uskutečnila konference Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji, která uzavírala dvouletý projekt se stejným názvem, podpořený z prostředků EU, Operačního programu zaměstnanost. Realizátorem projektu je Institut komunitního rozvoje.

V rámci konference bylo představeno 9 příspěvků na různá témata, např. Dilemata sociálního pracovníka, Opatrovnictví, Obálky života, projekt Prevence bezdomovectví ad. Představeny byly také tzv. kazuistiky, tedy představení skutečných případů z praxe.

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Celkem se uskutečnilo 10 vzdělávacích aktivit a workshopů, kterých se celkem zúčastnilo 37 osob.

Projekt byl velmi kladně hodnocen všemi účastníky především proto, že jeho součástí bylo i vytvoření a aktivity Platformy sociální práce, která umožnila vzájemnou výměnu informací a zkušeností s jednotlivými cílovými skupinami, či řešením legislativních otázek. Přestože projekt nemusí dodržet tzv. udržitelnost projektu, Platforma sociální práce bude i nadále vyvíjet aktivity a realizovat kulaté stoly a workshopy na aktuální témata.

Dana Diváková
Institut komunitního rozvoje, z.s.

 

 

Platforma sdílení dobré (i špatné) praxe v oblasti sociálních služeb

V rámci projektu Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji připravujeme vytvoření platformy pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými aktéry v dané oblasti.

Platforma je otevřena jak pro zástupce měst a obcí, tak neziskové organizace, které jsou poskytovateli sociálních služeb.
Kromě sdíleného prostoru na internetu budou probíhat také pravidelná setkání, kde bude možno mnoho témat probrat přímo.

Pokud máte zájem být členy této platformy, dejte nám vědět.

Platforma sociální práce v Moravskoslezském kraji na Facebooku >>>

setkání pracovních skupin v obci Bolatice - 20.5.2014
setkání pracovních skupin Bolatice - 22.4.2014
úvodní školení pracovních skupin v Oldříšově - 15. 1. 2014
Fotka 7 z