Facebook

aktuálně

 

Setkání realizátorů komunitního plánování

pozvánka

 

 

 

 

 

 

Online přihlášku najdete zde >>>

 

 

Program aktivit září a říjen 2018

Datum Místo Aktivita, akce
12.9. Havlíčkův Brod Veřejné fórum Zdravého města
13. - 15.9. Jihlava Příprava obhajoby kategorie B MA21
17. 9. Praha 13 Veřejné fórum Zdravé městské části
18.9. Třebíč Veřejné fórum Zdravého města
19.9. Hodonín Veřejné fórum Zdravého města
19.9. Hodonín Setkání ke strategickému plánu Centra pro rodinu
20.9. Závada Jednání pracovní skupiny ke zpracování Strategického plánu
21.9. Chuchelná Jednání pracovní skupiny ke zpracování Strategického plánu
24.9. Ostrava Školení pro neziskovou organizaci Rovnovážka
25.9. Ostrava Školení pro neziskovou organizaci Rovnovážka
26.9. Ostrava Školení pro neziskovou organizaci Rovnovážka
27.9. Ostrava Konference Rozvoj MA21 v Moravskoslezském kraji
4.10.-5.10. Lhotka Setkání realizátorů MA21 v Moravskoslezském kraji
8.10. Třeboň Školení pro neziskovou organizaci Rovnovážka
11.-12.10. Praha 14 Příprava obhajoby kategorie B MA21
15.10. Ostrava Školení pro neziskovou organizaci Rovnovážka
16.10. Ostrava Školení pro neziskovou organizaci Rovnovážka
17.10. Ostrava Školení pro neziskovou organizaci Rovnovážka
19.10. Litoměřice Příprava obhajoby kategorie A MA21
25.10. Praha 14 Školení k udržitelnému rozvoji pro žáky 9. tříd
30.10.-1.11. Břeclav Podzimní škola Zdravých měst

 

 

Konference Místní agenda 21 v Moravskoslezském kraji

pozvánka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná konference Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji

konferencePráce v sociálních službách je náročná, ale zajímavá

Dne 12. 6. se uskutečnila konference Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji, která uzavírala dvouletý projekt se stejným názvem, podpořený z prostředků EU, Operačního programu zaměstnanost. Realizátorem projektu je Institut komunitního rozvoje.

V rámci konference bylo představeno 9 příspěvků na různá témata, např. Dilemata sociálního pracovníka, Opatrovnictví, Obálky života, projekt Prevence bezdomovectví ad. Představeny byly také tzv. kazuistiky, tedy představení skutečných případů z praxe.

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Celkem se uskutečnilo 10 vzdělávacích aktivit a workshopů, kterých se celkem zúčastnilo 37 osob.

Projekt byl velmi kladně hodnocen všemi účastníky především proto, že jeho součástí bylo i vytvoření a aktivity Platformy sociální práce, která umožnila vzájemnou výměnu informací a zkušeností s jednotlivými cílovými skupinami, či řešením legislativních otázek. Přestože projekt nemusí dodržet tzv. udržitelnost projektu, Platforma sociální práce bude i nadále vyvíjet aktivity a realizovat kulaté stoly a workshopy na aktuální témata.

Dana Diváková
Institut komunitního rozvoje, z.s.

 

 

Platforma sdílení dobré (i špatné) praxe v oblasti sociálních služeb

V rámci projektu Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji připravujeme vytvoření platformy pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými aktéry v dané oblasti.

Platforma je otevřena jak pro zástupce měst a obcí, tak neziskové organizace, které jsou poskytovateli sociálních služeb.
Kromě sdíleného prostoru na internetu budou probíhat také pravidelná setkání, kde bude možno mnoho témat probrat přímo.

Pokud máte zájem být členy této platformy, dejte nám vědět.

Platforma sociální práce v Moravskoslezském kraji na Facebooku >>>

setkání pracovních skupin v obci Bolatice - 20.5.2014
setkání pracovních skupin Bolatice - 22.4.2014
úvodní školení pracovních skupin v Oldříšově - 15. 1. 2014
Fotka 7 z