Facebook

Participativní rozpočet

Co je participativní rozpočet

Participace je podílnictví občanů na rozhodování. Může být realizována různými formami, např. zapojení občanů do úprav veřejných prostor, strategického plánování na úrovni města, realizací tzv. Veřejných fór apod.

Participativní rozpočet (dále jen „PPR“) začal svou historii v Latinské Americe, aby se brzy rozšířil takřka v celé Evropě.
V České republice je v době zpracování tohoto materiálu realizováno cca 10 realizátorů participativního rozpočtu, kteří buď využili již zpracovanou metodiku, nebo si ji na základě místních potřeb vytvořili či upravili sami.

.
PPR je další možnou formou aktivizace občanů k tomu, aby nebyli lhostejní ke svému okolí, aby přemýšleli nad tím, co by se mohlo změnit, či co by mohli změnit oni sami.

Základním principem PPR je to, že město/obec/městská část, vyčlení určitou částku rozpočtu na projekty, které navrhují sami občané.

 

Příklady praxe:

 

IKOR se podílel na zavedení participativního rozpočtu v městském obvodu Ostrava Poruba.

V současné době se podílí na zavedení participativního rozpočtu v Praze 8.