Facebook

Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji

tento projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a českého státního rozpočtu

 

Závěrečná konference

Práce v sociálních službách je náročná, ale zajímavá

Dne 12. 6. se uskutečnila konference Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji, která uzavírala dvouletý projekt se stejným názvem, podpořený z prostředků EU, Operačního programu zaměstnanost. Realizátorem projektu je Institut komunitního rozvoje.

V rámci konference bylo představeno 9 příspěvků na různá témata, např. Dilemata sociálního pracovníka, Opatrovnictví, Obálky života, projekt Prevence bezdomovectví ad. Představeny byly také tzv. kazuistiky, tedy představení skutečných případů z praxe.

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Celkem se uskutečnilo 10 vzdělávacích aktivit a workshopů, kterých se celkem zúčastnilo 37 osob.

Projekt byl velmi kladně hodnocen všemi účastníky především proto, že jeho součástí bylo i vytvoření a aktivity Platformy sociální práce, která umožnila vzájemnou výměnu informací a zkušeností s jednotlivými cílovými skupinami, či řešením legislativních otázek. Přestože projekt nemusí dodržet tzv. udržitelnost projektu, Platforma sociální práce bude i nadále vyvíjet aktivity a realizovat kulaté stoly a workshopy na aktuální témata.

Dana Diváková
Institut komunitního rozvoje, z.s.

DSC 0065 DSC 0061 konference2 konference

 

Prezentace