Strategický plán obce Bohuslavice – příležitost pro naši obec

Vážení občané,
dovolujeme si Vás opět oslovit s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který slouží ke zjištění Vašich potřeb v naší obci.

 

 

1. Pohlaví.

2. Věk
 

3. Postavení na trhu práce
4. Jak se Vám v obci žije?


.

5. Pokuste se zhodnotit život v obci

Známkujte jako ve škole – 1 nejlepší, 5 nejhorší, N znamená nevím.

1 Příležitosti pro podnikání
2 Možnosti kulturního vyžití
3 Možnosti sportovního vyžití
4 Služby pro seniory
5 Úroveň zdravotní péče
6 Dostupnost zdravotní péče
7 Úroveň školských zařízení
8 Kvalita bydlení
9 Možnosti pro výstavbu rodinných domů
10 Možnosti nakupování
11 Cestovní ruch v obci
12 Množství a kvalita zeleně
13 Čistota ovzduší
14 Čistota vod
15 Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
16 Celkový vzhled obce
17 Úroveň dopravní infrastruktury /silnice
18 Zásobování vodou a plynem, elektrickou energií
19 Bezpečnost v obci
20 Jak jste spokojeni s vedením obce
21 Vzhled webových stránek obce
22 Práce a komunikace úřadu
23 Jak jste spokojeni s rychlostí a způsobem zveřejňování užitečných informací z obce? (facebook, Munipolis)
24 Prostorové možnosti a estetický vzhled školy a školních prostor
25 Možnosti doplnění vzdělání
26 Příležitost dostupného zaměstnání
27 Podpora spolkové činnosti (hasiči, senioři, děti, mládež)
28 Podpora spolupráce spolků
29 Jak vnímáte mezilidské vztahy obyvatel obce?

 

Prosíme rovněž o odpovědi na následující otázky, vždy uveďte maximálně pět odpovědí.

6. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na jaké investice byste je přednostně využil/a?


 

7. Co konkrétně Vám v obci nejvíce chybí?


 

8. Na co jste v obci pyšní, co se Vám líbí?


 

9. S čím jste v obci dlouhodobě nespokojeni?

.

 

10. Odkud čerpáte informace o dění z obce? Můžete zaškrtnout více odpovědí


.