Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit

Vážení občané,
dovolujeme si Vás opět oslovit s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který slouží ke zjištění Vašich potřeb v oblasti sociálních a navazujících služeb v obci Bolatice.

 

 

1. Pohlaví 

2. Věk

3. Vy a sociální služby v Bolaticích? Možno označit vice odpovědí.

 


 

4. Jste v současné době v nějaké složité životní situaci, se kterou byste potřebovali pomoci? Pokud ano, vypište prosím.

 

5. Vyhovuje Vám stávající nabídka sociálních a návazných služeb v Bolaticích?

Pokud jste odpověděli ne, uveďte prosím, co Vám chybí


 

6. Jaké služby, podle Vás, budete v horizontu 4 let (vzhledem ke své životní situaci) potřebovat?


 

7. Která z uvedených skupin je v Bolaticích nejvíce znevýhodněná a měla by se na ni více soustředit pomoc a podpora?

 

8. Pokud se ocitnete v tíživé životní situaci, kde budete hledat potřebné informace?

Obecní úřad