Strategický plán obce Chlebičov – příležitost pro naši obec

Vážení občané,
dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku, který slouží k zjištění Vašich potřeb v naší obci. Prosíme o dodání vyplněného dotazníku obecnímu úřadu (Hlavní 65,  747 31 Chlebičov) nebo o jeho vyplnění online. Odkaz na vyplnění je na internetových stránkách obce.

Děkujeme za spolupráci!                                                      
Obecní úřad Chlebičov

 

1. Pohlaví.

2. Věk

3. Jak se Vám v obci žije?


.

4. Pokuste se zhodnotit život v obci

Známkujte jako ve škole – 1 nejlepší, 5 nejhorší, N znamená nevím.

  Oblast Hodnocení
Kultura, sport, volný čas
1 Možnosti kulturního vyžití 
2 Možnosti sportovního vyžití 
Sociální péče
3 Služby pro seniory
Vzdělávání
4 Úroveň školských zařízení
Bydlení
5 Kvalita bydlení
Služby
6 Možnosti nakupování 
7 Služby v obci
8 Příležitosti pro podnikání 
Životní prostředí
9 Množství a kvalita zeleně 
10 Čistota ovzduší 
11 Čistota vod
12 Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace 
13 Celkový vzhled obce
Dopravní a technická infrastruktura
14 Úroveň dopravní infrastruktury /silnice, cyklostezky, chodníky
15 Úroveň technické infrastruktury (odkanalizování, zásobování vodou a plynem, elektrickou energií)
Obec
16 Bezpečnost v obci
17 Práce místní samosprávy
18 Práce a komunikace úřadu 
19 Podpora spolkové činnosti (hasiči, senioři, děti, mládež)
20 Podpora spolupráce spolků

 

5. Myslíte si, že se kvalita života v obci za posledních 5 let:6. Cítíte se být dobře informováni o dění v obci?
 

7. Sledujete informace o dění obci na webových stránkách či sociálních sítích?8. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na jaké investice byste je přednostně využil/a?


 

9. Co konkrétně Vám v obci nejvíce chybí?


 

10. Na co jste v obci pyšní, co se Vám líbí?

 

Vzkazy, náměty, připomínky