Strategický plán obce Děhylov – příležitost pro naši obec

Vážení občané,
dovolujeme si Vás opět oslovit s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který slouží ke zjištění Vašich potřeb v naší obci.

 

 

1. Pohlaví 

2. Věk

3. Jak se Vám v obci žije?


 

4. Pokuste se zhodnotit život v obci

Známkujte jako ve škole – 1 nejlepší, 5 nejhorší, N znamená nevím.

1 Příležitosti pro podnikání
2 Možnosti kulturního vyžití
3 Možnosti sportovního vyžití
4 Služby pro seniory
5 Úroveň zdravotní péče
6 Dostupnost zdravotní péče
7 Úroveň školských zařízení
8 Kvalita bydlení
9 Možnosti pro výstavbu rodinných domů
10 Možnosti nakupování
11 Cestovní ruch ve městě
12 Množství a kvalita zeleně
13 Čistota ovzduší
14 Čistota vod
15 Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
16 Celkový vzhled obce
17 Úroveň dopravní infrastruktury /silnice
18 Úroveň technické infrastruktury (odkanalizování, zásobování vodou a plynem, elektrickou energií)
19 Bezpečnost v obci
20 Práce místní samosprávy
21 Práce a komunikace úřadu
22 Podpora spolkové činnosti (hasiči, senioři, děti, mládež)
23 Podpora spolupráce spolků

 

5. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na jaké investice byste je přednostně využil/a?


 

6. Co konkrétně Vám v obci nejvíce chybí? (uveďte maximálně 5 odpovědi)


 

7. Na co jste v obci pyšní, co se Vám líbí? (uveďte maximálně 5 odpovědí)