Vážení občané,

dovolujeme si Vás opět oslovit s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který slouží ke zjištění Vašich potřeb v oblasti sociálních a navazujících služeb na Hlučínsku.  

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit

 

1. Pohlaví 

2. Věk


3. Vy a sociální služby v Hlučíně? Možno označit vice odpovědí.

 

 

4. Jste v současné době v nějaké složité životní situaci, se kterou byste potřebovali pomoci? Pokud ano, vypište prosím.

 

5. Vyhovuje Vám stávající nabídka sociálních a návazných služeb na Hlučínsku?

Pokud jste odpověděli ne, uveďte prosím, co Vám chybí


6. Jaké služby, podle Vás, budete v horizontu 4 let (vzhledem ke své životní situaci) potřebovat?


7. Je ve vaší domácnosti někdo, kdo se zúčastňuje volnočasových aktivit na Hlučínsku

 

8. Která z uvedených skupin je na Hlučínsku nejvíce znevýhodněná a měla by se na ni více soustředit pomoc a podpora?

 


 

9. Pokud se ocitnete v tíživé životní situaci, kde budete hledat potřebné informace?