Strategický plán obce Kobeřice – příležitost pro naši obec

Vážení občané,
dovolujeme si Vás opět oslovit s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který slouží ke zjištění Vašich potřeb v naší obci.

 

 

1. Pohlaví.

2. Věk

3. Jak se Vám v obci žije?


.

.

7. Pokuste se zhodnotit život v obci

Známkujte jako ve škole – 1 nejlepší, 5 nejhorší, N znamená nevím.

  Oblast Hodnocení
Kultura, sport, volný čas
1 Možnosti kulturního vyžití 
2 Možnosti sportovního vyžití 
Sociální péče
3 Služby pro seniory (pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionář, případně další)
Vzdělávání
4 Úroveň ZŠ
5 Úroveň MŠ
6 Zájmová činnost dětí (kroužky)
7 Knihovna 
Bydlení
8 Dostupnost pozemků pro individuální výstavbu 
9 Dostupnost obecních bytů 
Služby v obci
10 Možnosti nakupování 
11 Příležitosti pro podnikání 
Životní prostředí
12 Množství a kvalita zeleně 
13 Čistota ovzduší 
14 Čistota vod
15 Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace 
16 Celkový vzhled obce
Zdravotnictví
17 Kvalita zdravotního střediska
18 Dostupnost zdravotní péče
Dopravní a technická infrastruktura
19 Úroveň dopravní infrastruktury /silnice, cyklostezky, chodníky
20 Úroveň technické infrastruktury (odkanalizování, zásobování vodou a plynem, elektrickou energií)
Obec
21 Bezpečnost v obci
22 Práce místní samosprávy
23 Práce a komunikace úřadu 
24 Podpora spolkové činnosti (hasiči, senioři, děti, mládež)
25 Podpora spolupráce spolků

 

8. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na jaké investice byste je přednostně využil/a?


 

9. Jak byste využili budovu č.p. 103/104 na ul. Slezské (objekt bývalé knihovny a MIKU)

 

10. Jakou další službu byste v obci přivítali

 

11. Co konkrétně Vám v obci nejvíce chybí? (uveďte maximálně 5 odpovědi)


 

12. Na co jste v obci pyšní, co se Vám líbí? (uveďte maximálně 5 odpovědí)