Komunitní plánování sociálních služeb

Vážení spoluobčané,

každá obec i město se snaží pro své obyvatele zajistit co nejlepší prostředí pro život. Nejinak je tomu i v naší obci.  Jednou z mnoha oblastí infrastruktury je i oblast týkající se sociálních služeb. Množstvím, kvalitou a rozsahem sociálních služeb na daném území se zabývá i komunitní plánování sociálních služeb. Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím níž se plánuje rozvoj sociálních služeb v oblasti pro konkrétní skupiny znevýhodněných osob (zdravotně postižení, senioři, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením apod.)

Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, na základě kterého budeme mít možnost zjistit Vaše názory a požadavky. Výsledky dotazníkového šetření budou použity jako podklady zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Regionu Slezská brána a jeho obcí 2022 – 2027. 

 

1. Pohlaví 

2. Věk


3. Sociální postavení

 

 

4. Které služby sociální péče, sociální prevence nebo následné péče využíváte Vy nebo Vaši blízcí?
     (možnost více odpovědí)

 


 

 

5. Jaké sociální služby nebo zařízení soc. služeb vobci postrádáte?

 

 

Doplňující otázky

1. Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit, které nabízejí sportovní, kulturní a jiné organizace ve městě?

Pokud jste odpověděl/a „ne“, vypište, jaké aktivity Vám chybí: 

 

2. Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit ve městě pro seniory a zdravotně znevýhodněné? 

Pokud jste odpověděl/a „ne“, vypište, jaké aktivity Vám chybí: 

 

 

 


Zpracováno v rámci projektu Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská Brána, jeho města a města“, r.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731