Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit

Vážení občané,
dovolujeme si Vás opět oslovit s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který slouží ke zjištění Vašich potřeb v oblasti sociálních služeb, souvisejících aktivit a prorodinné politiky v Příboře.

Dotazník bude sloužit jako podklad pro plánování toho, co vyplyne jako potřebné na další období. 

Mgr. Karolína Najzarová
vedoucí odboru sociálních věcí

Dotazník

1. Pohlaví 

2. Věk
3. Je ve vaší domácnosti někdo, kdo potřebuje pomoc mimo rodinu?Pokud jste zvolili odpověď „Ne“, pokračujte k otázce č. 5.

 

 

4. O jakou pomoc se jedná? (můžete zaškrtnout i více odpovědí)

 

 

5. Jaká pomoc bude podle vás do budoucna v obci potřebná? (můžete zaškrtnout i více odpovědí)

 

 

6. Je ve vaší domácnosti někdo, kdo se zúčastňuje aktivit (můžete zaškrtnout i více odpovědí)7. Upřednostňujete pomoc formou sociální služby spíše v domácím prostředí nebo mimo domov? 

8. Která z uvedených skupin by měla být ve městě v centru pozornosti? (uveďte maximálně 2 odpovědi)

 

9. Odkud získáváte informace v případě potřeby pomoci sobě či členům rodiny? (můžete zaškrtnout i více odpovědí)10. Jaké aktivity na podporu dětí a mládeže byste ve městě uvítali?

 

11. Jaké aktivity na podporu rodin s dětmi byste ve městě uvítali?

 

12. Jaké aktivity na podporu seniorů byste ve městě uvítali?


13. Jaké aktivity na podporu sociálně slabých byste ve městě uvítali?

 

14. Jaké aktivity na podporu osob se zdravotním postižením byste ve městě uvítali?