Strategický plán obce Služovice – příležitost pro naši obec

Vážení občané,
dovolujeme si Vás opět oslovit s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který slouží ke zjištění Vašich potřeb v naší obci.

 

 

1. Pohlaví.

2. Věk

3. Jak se Vám v obci žije?


.

4. Pokuste se zhodnotit život v obci

Známkujte jako ve škole – 1 nejlepší, 5 nejhorší, N znamená nevím.

1 Příležitosti pro podnikání
2 Možnosti kulturního vyžití
3 Možnosti sportovního vyžití
4 Služby pro seniory
5 Úroveň zdravotní péče
6 Dostupnost zdravotní péče
7 Úroveň školských zařízení
8 Kvalita bydlení
9 Možnosti pro výstavbu rodinných domů
10 Možnosti nakupování
11 Cestovní ruch v obci
12 Množství a kvalita zeleně
13 Čistota ovzduší
14 Čistota vod
15 Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
16 Celkový vzhled obce
17 Úroveň dopravní infrastruktury /silnice
18 Úroveň technické infrastruktury (odkanalizování, zásobování vodou a plynem, elektrickou energií)
19 Bezpečnost v obci
20 Práce místní samosprávy (zastupitelů)
21 Práce a komunikace úřadu (starosta, místostarosta, úřednice)
22 Práce obecních zaměstnanců
23 Podpora spolkové činnosti (hasiči, fotbalisti, senioři, děti, mládež)
24 Podpora spolupráce spolků
25 Úroveň sousedských vztahů v obci

 

5. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na jaké investice byste je přednostně využil/a?


 

6. Co konkrétně Vám v obci nejvíce chybí? (uveďte maximálně 5 odpovědi)


 

7. Na co jste v obci pyšní, co se Vám líbí? (uveďte maximálně 5 odpovědí)


 

8. Zapojujete se do dění v obci? Jakým způsobem? (uveďte maximálně 5 odpovědí)

.

 

9. Co navrhujete, aby vzniklo z (v) areálu bývalých vojenských kasáren. Konkrétně z bývalých vojenských garáží a oblasti tzv. Céčka (uveďte maximálně 5 odpovědí) 

.