logo

Strategický plán obce Závada – příležitost pro naši obec

Vážení občané,
dovolujeme si Vás opět oslovit s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který slouží ke zjištění Vašich potřeb v naší obci.

 

1. Pohlaví 

2. Věk

3. Jak se Vám v obci žije?


 

4. Pokuste se zhodnotit život v obci

Známkujte jako ve škole – 1 nejlepší, 5 nejhorší, N znamená nevím.

1 Příležitosti pro podnikání 
2 Možnosti kulturního vyžití 
3 Možnosti sportovního vyžití 
4 Služby pro seniory 
5 Úroveň školských zařízení 
6 Kvalita bydlení 
7 Možnosti pro výstavbu rodinných domů 
8 Možnosti nakupování 
9 Cestovní ruch v obci
10 Množství a kvalita zeleně 
11 Čistota ovzduší 
12 Čistota vod
13 Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace 
14 Celkový vzhled obce
15 Dostupnost sociálních služeb (pečovatelská služba ad.)
16 Úroveň dopravní infrastruktury /silnice
17 Úroveň technické infrastruktury (odkanalizování, zásobování vodou a plynem, elektrickou energií)
18 Bezpečnost v obci
19 Práce místní samosprávy
20 Práce a komunikace úřadu 
21 Podpora spolkové činnosti (hasiči, senioři, děti, mládež)
22 Podpora spolupráce spolků

 

5. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na jaké investice byste je přednostně využil/a?


 

6. Co konkrétně Vám v obci nejvíce chybí? (uveďte maximálně 5 odpovědi)


 

7. Na co jste v obci pyšní, co se Vám líbí? (uveďte maximálně 5 odpovědí)