Facebook

aktuálně

 

 

OPZ

SPRSS OdryProjekt Rozvoj komunitního plánování je ukončen.

V lednu byl schválen druhý zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit, který byl zpracován v rámci tohoto projektu a to pro město Odry.

Plány byly zpracovávány v průběhu dvou let a bohužel i jejich zpracování bylo poznamenáno vládními opatřeními. Poprvé jsme zpracovávali plány primárně on-line. A nebylo to vůbec jednoduché.

Nicméně díky podpoře ze strany MPSV se nám vše podařilo zdárně dotáhnout do konce.

 

 

 

Co nás čeká v roce 2022 a co už máme za sebou

A co nás čeká?

A co bude na podzim?

 

Pozvánka na workshop: Co je to bioekonomika a jak nám pomáhá při zlepšování životního prostředí?

pozvánkaProjekt GoDanuBio nabízí možnost seznámit se s bioekonomikou a jejím uplatněním v obcích a městech cestou spolupráce všech zainteresovaných aktérů v tzv. participativní governance. Do workshopů jsou proto kromě obcí a měst zváni i podnikatelé, včetně sociálních podniků, výzkumníci i zástupci neziskových organizací.

Cílem projektu je co nejširší sdílení a přenos vhodných bioekonomických řešení v zemích Dunajského regionu pro zvýšení atraktivity venkova, vytváření lokálních pracovních míst a dalších ekonomických a environmentálních hodnot s vizí budování post-ropné společnosti.

Účast na workshopu vám pomůže odkrýt místní potenciál obnovitelných biologických zdrojů jak z hlediska zemědělství (např. pěstování technických plodin), tak jejich průmyslového zpracování na inovativní výrobky a jejich uvádění na trh.

Součástí programu bude i přehled dotačních titulů pro bioekonomické projekty, jak na krajské, tak národní i evropské úrovni.

 

Jaký byl náš rok 2021?

 

pozvánka Setkání realizátorů komunitního plánování

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop v rámci projektu Rozvoj komunitního plánování.

16. prosince 2021

Program:

 

Den zdraví

Den zdravíDalší ročník osvětové akce Den zdraví, který připravil městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Moravskoslezský kraj a Institut komunitního rozvoje se uskuteční ve čtvrtek 16. září od 10:00 do 17:00 na Masarykově náměstí. Těšit se můžete například na trenažér nárazu, měření tlaku, tuku a svalů v těle, ukázku canisterapie, testování HIV, projížďku na koloběžkách, pro nejmenší děti bude připravena nemocnice pro medvídky a mnoho dalšího. Postupně vás budeme seznamovat s jednotlivými prezentujícími:

Akce je organizována v rámci projektu „Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2021“, který je finančně podpořen Moravskoslezským krajem.

Akce je součástí Dní Fajne rodiny, realizovaných pro podporu ostravských rodin v rámci rodinné politiky statutárního města Ostravy.“

 

Aktivity IKOR v 1. pololetí 2020

I v letošním roce budeme mít hodně práce, a to je pozitivní.

Facilitujeme Veřejná fóra, školíme pro města a obce, faclitujeme veřejná projednání, společně s Českou spořitelnou realizujeme projekt na vzdělávání neziskových organizací, realizujeme nový projekt Rozvoj komunitního plánování v Moravskoslezském kraji financovaný z OPZ.

Velmi se těšíme na realizaci dvou kampaní, ve kterých se spojil Moravskoslezský kraj a Moravská Ostrava a Přívoz a společně s námi budou realizovat Den Země a Den zdraví. První se uskuteční 24.4. a druhá 10.9. Je zřejmé, že pokud se spojí síly, všechno je možné.

Níže uvedené termíny jsou již potvrzeny, ale samozřejmě – život přináší i další výzvy, takže – budeme ještě doplňovat.

Datum, období Aktivita
10. 2. Veřejné fórum Zdravého města Dačice
11.2. Veřejné fórum Zdravého města Tábor
19.2. Veřejné fórum Zdravého města Chrudim
22.-.23.2. Facilitace workshopu ke zpracování Koncepce cestovního ruchu ve městě Chrudim
25.2. 1. setkání PS ke zpracování SPRSS Studénka
5.-6.3. Školení Komunitní plánování sociálních služeb
9.3. Mladé fórum Zdravého města Klatovy
17.3. Veřejné fórum Zdravého města Kroměříž
18.3. 2. setkání PS ke zpracování SPRSS Studénka
19.3. Školení Komunitní plánování pro město Hodonín
21.3. Školení pro DDM Vítkov
24.3. 3. setkání PS ke zpracování SPRSS Studénka
25.3. Školení pro NNO – projekt České spořitelny, téma Zdroje
26.3. Školení pro NNO – projekt České spořitelny, téma Finanční plánování
1.-.3.4. Jarní škola NSZM Litoměřice – školení pro účastníky
14.4. Workshop NSZM – facilitace krajského setkání v MSK
15.4. Veřejné fórum Zdravého města Jihlava
16.4. Veřejné projednání Bystřice nad Olší
24.4. Den Země – společná akce Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a
Moravskoslezského kraje na Masarykově náměstí v Ostravě
27.4. Veřejné fórum Zdravého města Klatovy
29.-.30.4. Školení pro NNO – projekt České spořitelny, téma Cash flow
1.5. Školení pro DDM Vratimov
6.5. Veřejné fórum Zdravého města Krnov
12.5. Školení pro NNO – projekt České spořitelny, komunikace
13.5. Veřejné fórum Zdravého města Havlíčkův Brod
20.5. Veřejné fórum Zdravého města Litoměřice
27.-29.5. Školení pro město Velké Meziříčí

 

 

Nový projekt zahájen

opz

Od 1. 2. 2020 realizujeme nový projekt Rozvoj komunitního plánování v Moravskoslezském kraji, který je podpořen z OPZ pod č. OPZ/2.2/106/0015240.

Projekt je zaměřen na zpracování Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve dvou městech a to Studénka a Odry.

Součástí projektu je také vzdělávání cílových skupin.

V obou městech bude provedena analýza současného stavu, očekávání občanů v oblasti rozvoje sociálních služeb. Budou revidovány pracovní skupiny, se kterými budou plány zpracovány. Rovněž jednotlivé priority budou odpovídat potřebám občanů obou měst.

 

Jaký byl náš rok 2019?

Stále aktivně spolupracujeme s Národní sítí Zdravých měst, kde nejen facilitujeme jednotlivá Veřejná fóra, ale také školíme.

Realizovali jsme dva skvělé projekty – Rozvoj obcí a MA21 v SOH pro Sdružení obcí Hlučínska, zaměřený na zpracování strategických plánů, školení pro zastupitele sdružení a rozvoj MA21,  a projekt Sociální služby v SOH, zaměřený na zpracování Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit v SOH.
Ostatní aktivity nejsou seřazeny ani podle data, ani podle důležitosti, protože pro nás jsou všechny důležité, zajímavé, inspirativní…

Strategie

Zpracovali jsme Plán rozvoje obce Bartošovice
Zpracovali jsme společně s partnery pro obec Bolatice Strategii zdraví a Demografickou studii.
Pro SM Havířov jsme zpracovali Analýzu poskytovatelů sociálních služeb.
Pro SM Ostrava jsme se podíleli na aktualizaci akčního plánu rodinné politiky.
Dále jsme pokračovali v konzultacích v rámci Komunitního plánování města Odry.
Kromě výše uvedeného zpracované strategie v rámci projektu Rozvoj obcí a MA21 v SOH a Sociální služby v SOH.

Akce

Pro Moravskoslezský kraj jsme realizovali akci Den udržitelného rozvoje s názvem Udržíme náš kraj.

Veřejná projednání
Pro město Krnov jsme realizovali konzultace a facilitovali jsme dvě veřejná projednání.
Pro SM Liberec jsme facilitovali veřejné projednání.
Veřejné projednání jsme rovněž realizovali pro obec Tvarožná Lhota.

Vzdělávání

Pro NIDV jsme opět realizovali webináře, tentokrát na téma monitoring a evaluace.
Pro organizaci Rovnovážka, z.s., jsme realizovali kurzy pro nezaměstnané.
Facilitovali jsme minikonferenci k MAP města Kopřivnice.
Přednášeli jsme na Ostravské univerzitě oboru Komunitní rozvoj témata komunikace s veřejností.
Celkem jsme realizovali 31 školení, ať už jednodenních, nebo dvoudenních (např. Chrudim, Klatovy, Tábor, Kroměříž, Prachatice, Jihlava, městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, městská část Praha 14, Praha 13, Praha 18, Bystřice, Liberec, Frenštát pod Radhoštěm, Velké Meziříčí, Moravská Třebová, DDM Vratimov, ad.).  

 

 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Sdružení obcí Hlučínska

Souhrnný dokument 2019 (pdf) >>>

Souhrnný dokument

 

 

Setkání realizátorů KP sociálních služeb a Veřejné projednání KPSS Sdružení obcí hlučínska

PozvánkaDovolujeme si Vás pozvat na další setkání realizátorů komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Moravskoslezském kraji a zároveň na veřejné projednání zpracovaného dokumentu.

Součástí programu bude představení celkového dokumentu a představení služeb, které realizují jednotliví poskytovatelé ve Sdružení obcí Hlučínska.

18. června 2019 od 9,00 - 13,00 hod Hotel Imperial, Tyršova ul., Ostrava

 

 

 

 

 

Jarní Škola Zdravých měst

Škola zdravých měst - pdf

 

Setkání realizátorů komunitního plánování

pozvánka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference Místní agenda 21 v Moravskoslezském kraji

pozvánka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná konference Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji

konferencePráce v sociálních službách je náročná, ale zajímavá

Dne 12. 6. se uskutečnila konference Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji, která uzavírala dvouletý projekt se stejným názvem, podpořený z prostředků EU, Operačního programu zaměstnanost. Realizátorem projektu je Institut komunitního rozvoje.

V rámci konference bylo představeno 9 příspěvků na různá témata, např. Dilemata sociálního pracovníka, Opatrovnictví, Obálky života, projekt Prevence bezdomovectví ad. Představeny byly také tzv. kazuistiky, tedy představení skutečných případů z praxe.

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Celkem se uskutečnilo 10 vzdělávacích aktivit a workshopů, kterých se celkem zúčastnilo 37 osob.

Projekt byl velmi kladně hodnocen všemi účastníky především proto, že jeho součástí bylo i vytvoření a aktivity Platformy sociální práce, která umožnila vzájemnou výměnu informací a zkušeností s jednotlivými cílovými skupinami, či řešením legislativních otázek. Přestože projekt nemusí dodržet tzv. udržitelnost projektu, Platforma sociální práce bude i nadále vyvíjet aktivity a realizovat kulaté stoly a workshopy na aktuální témata.

Dana Diváková
Institut komunitního rozvoje, z.s.

 

 

Platforma sdílení dobré (i špatné) praxe v oblasti sociálních služeb

V rámci projektu Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji připravujeme vytvoření platformy pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými aktéry v dané oblasti.

Platforma je otevřena jak pro zástupce měst a obcí, tak neziskové organizace, které jsou poskytovateli sociálních služeb.
Kromě sdíleného prostoru na internetu budou probíhat také pravidelná setkání, kde bude možno mnoho témat probrat přímo.

Pokud máte zájem být členy této platformy, dejte nám vědět.

Platforma sociální práce v Moravskoslezském kraji na Facebooku >>>

setkání pracovních skupin v obci Bolatice - 20.5.2014
setkání pracovních skupin Bolatice - 22.4.2014
úvodní školení pracovních skupin v Oldříšově - 15. 1. 2014
Fotka 7 z