Facebook

Kdo jsme

Institut komunitního rozvoje (dále IKOR), spolek, je organizací dlouhodobě se věnující rozvoji lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji prostřednictvím projektů a programů podpořených z různých zdrojů včetně evropských.

IKOR je akreditovanou vzdělávací institucí MVČR a MŠMT, Dana Diváková je rovněž akreditovaným lektorem MPSV.

Hlavním cílem IKOR je rozvoj občanské společnosti a to především podporou rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání, kulturního a společenského rozvoje komunit V rámci hlavních cílů organizace realizuje školení a vzdělávání pro NNO, veřejnou správu a podnikatelské subjekty, dále rekvalifikační kurzy pro osoby ohrožené sociální exkluzí, zpracovává a realizuje komunitní a strategické plánování ve městech a obcích, zajišťuje konzultační činnost v oblasti udržitelného rozvoje, realizuje environmentální projekty a aktivity.

 

Členství v Radě pro rozvoj lidských zdrojů jako poradního orgánu Rady Moravskoslezského kraje.

Členství v Monitorovacím výboru ROP Moravskoslezského kraje.

 

Naše organizace souhlasí a je součástí dokumentu Child Protection Policy, který zpracovala Národní síť zdravých měst.

HCCZ: Child Protection Policy >>>