Facebook

Rozvoj komunitního plánování

opz

 

Od 1. 2. 2020 realizujeme nový projekt Rozvoj komunitního plánování, který je podpořen z OPZ pod č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015240.

Projekt je zaměřen na zpracování Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve dvou městech a to Studénka a Odry.

Součástí projektu je také vzdělávání cílových skupin.

V obou městech bude provedena analýza současného stavu, očekávání občanů v oblasti rozvoje sociálních služeb. Budou revidovány pracovní skupiny, se kterými budou plány zpracovány. Rovněž jednotlivé priority budou odpovídat potřebám občanů obou měst.

 

4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a soucisejících aktivit (pdf) >>>

4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a soucisejících aktivit - pdf