Facebook

Realizovali jsme

 

Vzdělávání veřejné správy

Institut komunitního rozvoje je akreditovanou vzdělávací institucí MVČR, MŠMT a MPSV.

V roce 2021 jsme realizovali školení pro města Chrudim, Klatovy, Bystřice nad Olší, Praha 13, Havlíčkův Brod, Praha 5, Sdružení místních samospráv, kde probíhaly on-line stáže v 6 bězích. A samozřejmě pro mé oblíbené starosty ze svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska.

V roce 2022 jsme měli hodně práce s přípravou 6. komunitního plánu sociálních služeb pro Statutární město Ostrava a dokončovali jsme (ukončení v dubnu) Komunitní plán pro ORP Chrudim. Takže na školení nebylo tolik času. I přesto jsme realizovali školení pro město Havlíčkův Brod, Klatovy, Bystřice u Benešova, Praha-Kolovraty, Kopřivnici a Sdružení obcí Hlučínska.  A čeká nás dvoudenní školení pro město Hodonín. Nejčastější témata jsou komunikace s veřejností v rámci jednotlivých procesů ve městě, udržitelný rozvoj a MA21, facilitace a komunikační dovednosti.

Témata vzdělávání

Kromě akreditovaných programů dále nabízí

Ke všem vzdělávacím tématům má zpracovány materiály, které jsou vždy součástí školení pro účastníky.

 

Metodika a webináře MAP

 

Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji

 

Participativní rozpočet

Participace je podílnictví občanů na rozhodování. Může být realizována různými formami, např. zapojení občanů do úprav veřejných prostor, strategického plánování na úrovni města, realizací tzv. Veřejných fór apod.

Participativní rozpočet (dále jen „PPR“) začal svou historii v Latinské Americe, aby se brzy rozšířil takřka v celé Evropě.
V České republice je v době zpracování tohoto materiálu realizováno cca 10 realizátorů participativního rozpočtu, kteří buď využili již zpracovanou metodiku, nebo si ji na základě místních potřeb vytvořili či upravili sami.

PPR je další možnou formou aktivizace občanů k tomu, aby nebyli lhostejní ke svému okolí, aby přemýšleli nad tím, co by se mohlo změnit, či co by mohli změnit oni sami.

Základním principem PPR je to, že město/obec/městská část, vyčlení určitou částku rozpočtu na projekty, které navrhují sami občané.

IKOR se podílel na zavedení participativního rozpočtu v městském obvodu Ostrava Poruba a Praze 8.

 

 

Administrace Nadace OKD

Institut komunitního rozvoje vybrán jako administrátor Nadace OKD pro dva programy.

Administrace zahrnovala:

 

Komunitní plánování

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit DSO regionu Slezská brána

Dobrovolný svazek obcí regionu Slezská brána se rozhodl společně plánovat sociální služby a související aktivity. V dobrovolném svazku obcí regionu Slezská brána je sdruženo 9 obcí, a to Sviadnov, Šenov, Vratimov, Václavovice, Sedliště, Řepiště, Paskov, Kaňovice, Žabeň.

V rámci zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit proběhla vstupní analýza prostřednictvím přímého oslovení respondentů v jednotlivých obcích, byla zpracována SWOT analýza na pracovním jednání řídící skupiny a výsledky analýzy byly použity pro zpracování návrhové části.

 

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Bystřice nad Pernštejnem

Od ledna 2016 jsme začali se zpracování komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Bystřice nad Pernštejnem.

Kromě analýzy potřeb byl zpracován plán na období 2016 – 2019 s určením jak garantů, tak finančních zdrojů harmonogramu realizace jednotlivých opatření.

 

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Vratimov

Od ledna 2016 jsme začali se zpracováním komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Vratimov.

Plán byl připravován jako vždy komunitním způsobem, především v partnerské spolupráci v rámci dvou pracovních skupin. Průběžné výsledky byly postupně zveřejňovány.

 

Komunitní plánování sociálních služeb Studénka

Naše organizace zpracovávala Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro město Studénka na období 2013 – 2017.