Facebook

Realizovali jsme

 

Metodika a webináře MAP

 

Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji

 

Participativní rozpočet

Participace je podílnictví občanů na rozhodování. Může být realizována různými formami, např. zapojení občanů do úprav veřejných prostor, strategického plánování na úrovni města, realizací tzv. Veřejných fór apod.

Participativní rozpočet (dále jen „PPR“) začal svou historii v Latinské Americe, aby se brzy rozšířil takřka v celé Evropě.
V České republice je v době zpracování tohoto materiálu realizováno cca 10 realizátorů participativního rozpočtu, kteří buď využili již zpracovanou metodiku, nebo si ji na základě místních potřeb vytvořili či upravili sami.

PPR je další možnou formou aktivizace občanů k tomu, aby nebyli lhostejní ke svému okolí, aby přemýšleli nad tím, co by se mohlo změnit, či co by mohli změnit oni sami.

Základním principem PPR je to, že město/obec/městská část, vyčlení určitou částku rozpočtu na projekty, které navrhují sami občané.

IKOR se podílel na zavedení participativního rozpočtu v městském obvodu Ostrava Poruba a Praze 8.

 

 

Profesionalizace

Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o.p.s. a Institut komunitního rozvoje zahájili v partnerství projekt Profesionalizace s registračním číslem CZ.1.07/3.2.07/03.0051, podpořeného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt zahrnuje dvě hlavní aktivity, školení lektorů jak dalšího vzdělávání, tak lektorů z neziskových organizací a přípravu včetně pilotního ověření vzdělávání středního managementu neziskových organizací. Projekt je ojedinělý tím, že vzdělávání managementu neziskových organizací bude zahrnuto následně do běžné výuky ve vzdělávání dospělých v oboru Podnikání. V Moravskoslezském kraji se doposud komplexnímu vzdělávání středního managementu věnuje jen minimum vzdělávacích institucí.

Součástí vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání jsou témata osobnost lektora, moderní výukové prostředky, komunikační a prezentační dovednosti, zvládání stresu, příprava vzdělávacího programu včetně harmonogramu, didaktické pomůcky ve výuce.

Součástí vzdělávání managementu neziskových organizací je pak účetnictví, daně, právní otázky, týkající se neziskového sektoru, řízení organizací, řízení lidských zdrojů, marketing, fundraising, projektové řízení ad.

 

Administrace Nadace OKD

Institut komunitního rozvoje vybrán jako administrátor Nadace OKD pro dva programy.

Administrace zahrnovala:

 

Komunitní plánování

Projekt Sociální služby Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko – západ byl realizován díky financování z OPLZZ, Podpora sociální integrace a sociálních služeb, jehož nositelem je Institut komunitního rozvoje a finančním partnerem Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko – západ .

Hlavním cílem projektu bylo zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro spádovou oblast Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko – západ, který byl partnerem projektu.
Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím 5 klíčových aktivit věcně zaměřených na:

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit DSO regionu Slezská brána

Dobrovolný svazek obcí regionu Slezská brána se rozhodl společně plánovat sociální služby a související aktivity. V dobrovolném svazku obcí regionu Slezská brána je sdruženo 9 obcí, a to Sviadnov, Šenov, Vratimov, Václavovice, Sedliště, Řepiště, Paskov, Kaňovice, Žabeň.

V rámci zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit proběhla vstupní analýza prostřednictvím přímého oslovení respondentů v jednotlivých obcích, byla zpracována SWOT analýza na pracovním jednání řídící skupiny a výsledky analýzy byly použity pro zpracování návrhové části.

 

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Bystřice nad Pernštejnem

Od ledna 2016 jsme začali se zpracování komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Bystřice nad Pernštejnem.

Kromě analýzy potřeb byl zpracován plán na období 2016 – 2019 s určením jak garantů, tak finančních zdrojů harmonogramu realizace jednotlivých opatření.

 

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Vratimov

Od ledna 2016 jsme začali se zpracováním komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Vratimov.

Plán byl připravován jako vždy komunitním způsobem, především v partnerské spolupráci v rámci dvou pracovních skupin. Průběžné výsledky byly postupně zveřejňovány.

 

Komunitní plánování sociálních služeb Studénka

Naše organizace zpracovávala Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro město Studénka na období 2013 – 2017.