Facebook

Realizované aktivity

 • Zpracování komunitních/střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb

  Tato aktivita zahrnuje úvodní školení všech účastníků komunitního plánování, vedení/facilitace pracovních skupin, zpracování analytické části dokumentu, zpracování dokumentu a jeho představení na zastupitelstvu jednotlivých měst včetně následné činnosti – zpracování akčních plánů, aktualizace plánů apod.

  • Město Odry a obce v jeho správním obvodu, 2008 – dosud.
  • Město Frenštát pod Radhoštěm a obce v jeho správním obvodu, 2008 – dosud.
  • Statutární město Ostrava, 2009 – 2010.
  • Město Příbor, 2006 – 2007.
  • Město Studénka, 2007 – 2008.
  • Mikroregion Frýdlantsko – Beskydy. 2007 – 2009

 • Podíl na zpracování strategických plánů

  • Město Příbor, 2007, vedení pracovních skupin.
  • Statutární město Opava, 2005 – zpracování SWOT analýz.
  • Město Jablunkov, 2007, konzultační činnost.
  • Statutární město Ostrava, 2004, konzultační proces v rámci zpracování plánu.
  • Město Třinec, konzultační proces v rámci zpracování plánu, konzultační činnost.
 • Ostatní strategické dokumenty
 • Koncepce EVVO v Kopřivnici. Kopřivnice 2005-2006. Vedoucí projektu město Kopřivnice.
  Zodpovědnost za vedení pracovních skupin, konzultace při zpracování analytické části, podíl na zpracování návrhové části a akčního plánu.
 • Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Moravskoslezském kraji. Ostrava 2002-2003. Vedoucí projektu DHV CR.
  Podíl na části věnované „EVVO mimo školství“, včetně opatření v oblasti informování veřejnosti. Zodpovědnost za komunikační strategii na podporu zpracování Koncepce EVVO MSK
 • Komunikační strategie pro podporu koncepcí MSK v oblasti ŽP. Ostrava 2003. Vedoucí projektu DHV CR.
  Návrh komunikační strategie, vyjednávání se všemi subjekty, včetně podnikatelských.

V oblasti vzdělávání se jednalo především o tyto oblasti vzdělávání:

 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Zapojování veřejnosti do dění v obcích a městech
 • Udržitelný rozvoj
 • Místní Agenda 21
 • Komunitní plánování
 • Fundraising a samofinancování
 • Vyhledávání zdrojů
 • Projektové řízení
 • Strategické plánování
 • Facilitace a vedení pracovních skupin
 • Marketing
 • Vedení týmu
 • Manažerské dovednosti
 • Týmová spolupráce
 • Partnerství na místní a regionální úrovni

 • Strategické plánování, procesní řízení
  Město Veselí nad Moravou
  2011
 • Komunikační dovednosti
  Město Bruntál
  2011

 • Kompetenční model, financováno v rámci OPLZZ. Zvyšování základních kompetencí osob, které mohou být ohroženy v oblasti rovných příležitostí na trhu práce. Dlouhodobé kurzy, zahrnující kurzy výpočetní techniky, základů ekonomiky včetně účetnictví, komunikace se zaměstnavatelem, zvyšování základních komunikačních a prezentačních dovedností.
  2009 – 2011

 • Kompetence řídících pracovníků škol, financováno v rámci OP VK. Zpracování a pilotní ověření programů pro zvýšení konkurenceschopnosti škol – Vyhledávání zdrojů, Tvorba projektů, Řízení projektů, Projektový jazyk, Komunikační a prezentační dovednosti včetně schopnosti prezentovat aktivity školy. 2009 – 2011.

 • Dlouhodobé vzdělávání pro komunitní plánování
  Třinec, 2007 – dosud
  Vzdělávání v oblastech týkajících se rozvoje manažerských dovedností a schopností pracovníků organizací působících v sociálních službách.

 • Efektivní komunikace, prezentační dovednosti.
  DDM Vratimov, 2010.

 • Partnerství na místní a regionální úrovni.
  Instand, Praha, Liberec, 2009 – dosud.

 • Mendelovo gymnázium Opava

 • Komunikační dovednosti, metody zapojování veřejnosti, jednání s problematickými typy osobností.
  Mikroregion obcí Hlučínska, 2009 – 2010.

 • Řízení projektů.
  Moravskoslezský kraj, 2009 a 2010.

 • Jak komunikovat s veřejností, metody práce s veřejností, komunikační dovednosti.
  Kraj Vysočina, 2009 – 2010.

 • Strategické plánování s komunitním pilířem.
  Národní síť zdravých měst, 2003 – 2007. Města Prostějov, Litoměřice, Kuřim, Pelhřimov, Moravská Třebová, Olomouc, Chrudim.

 • Jak komunikovat s veřejností, efektivní komunikace, problematické typy osobností.
  Chrudim 2009.

 • Jak komunikovat s veřejností.
  Národní síť zdravých měst, 2003 – 2009.

 • Integra I – IV. , SŠEP o.p.s. Studénka, vedení projektů, autor projektů, financováno z prostředků PHARE. 2000, PHARE 2003, ESF – OP RLZ.
  2004 – 2007.

 • Specifické vzdělávání – realizátor projektu, financováno z prostředků EU – OP RLZ.
  2007 – 2008.

 • www pro ženy – předkladatel ARR a.s., partner projektu, financováno z prostředků EU – OP RLZ.
  2006 – 2007.

 • VIZE – předkladatel Svět vzdělávání, partner projektu, zpracování metodických školících materiálů – NNO a Projektové řízení v rámci Sociálního podnikání.
  2007 – 2008.

 • Komunikační a prezentační dovednosti
  Pro OZO, a.s.

 • Vedení pracovních skupin, facilitace.
  Pro DHV CR.

 • Přednášková činnost
 • Sociodemografické analýzy:

  Město Příbor, Studénka, Frýdlant nad Ostravicí a obce v jeho správním obvodu, Frenštát pod Radhoštěm a obce v jeho správním obvodu, Odry a obce v jeho správním obvodu.

 • Analýzy potřeb v oblasti sociálních služeb

  Město Příbor, Studénka, Frýdlant nad Ostravicí a obce v jeho správním obvodu, Frenštát pod Radhoštěm a obce v jeho správním obvodu, Odry a obce v jeho správním obvodu.

 • Ostatní:

  Analýza možnosti využití letiště Přerov Bochoř pro civilní využití
  Olomoucký kraj, 2007
 • Expertní poradenství v oblasti udržitelného rozvoje, kraj Vysočina

  Období realizace: říjen 2010 – 31.12.2012

  Naše organizace byla vybrána ve výběrovém řízení pro expertní poradenství v rámci projektu MA-G21, který byl zaměřen na česko – rakouskou spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.

  V rámci projektů byly realizovány aktivity jak na české, tak na rakouské straně hranice. Mimo jiné konference, pravidelná setkávání realizátorů, semináře pro starosty obcí, tajemníky a další zájemce, analýzy, cena za udržitelný rozvoj kraje Vysočina ad.

 • Konzultační činnost v rámci projektu MA-G21. Přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje.
  Kraj Vysočina, 2009 – 2012.

 • Implementace MA21 a principů
  Moravskoslezský kraj 2009 – 2012.

 • Semináře pro starosty obcí v regionu MSK – environmentální problematika
  2004 – 2009.

 • Moderování celostátní konference k udržitelnému rozvoji
  Národní síť zdravých měst, 2007 – každoročně.

 • Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center v Moravskoslezském kraji – partner MSK. Financováno z prostředků EU  - OP RLZ.
  2006 – 2008.

 • Moderování odborného semináře pro starosty obcí kraje Vysočina k větrným elektrárnám, konzultační činnost v dané oblasti.
  Kraj Vysočina. 2008.

 • NATURA 2000
  2005 - 2006, zadavatel DHV CR a.s., partner projektu

 • Konzultační činnost v oblasti EIA
  2005 – 2006, zadavatel RC EIA

 • Revitalizace sídliště SEVER, Kopřivnice
  2004, financováno z prostředků MŽP a MSK

 • Revitalizace sídliště Orlová
  2007, financováno městem Orlová

 • Úprava Masarykova nám. Kopřivnice
  2005, financováno z prostředků MŽP a MSK

 • Partnerství k prosperitě – partner MSK, financováno z prostředků EU – SROP.
  2004 – 2007
 • Den sociálních služeb Třinec
  Moderování Dne sociálních služeb v Třinci.
  2007 -  dosud.

 • Den Země
  Třinec, Karviná, Havířov
  Aktivity zaměřené na propagaci Dne Země.

 • Barevné dny v Moravskoslezském kraji, projekt zaměřený na neformální vzdělávání dětí a mládeže
  Projekt podpořený MSK, 2004 – 2007.

 • Konference pro NNO – realizace XIV. Regionálních konferenci pro NNO
  Financováno z vlastních zdrojů.

 • Konference k MA 21 – výměna zkušeností z realizace MA 21 a udržitelného rozvoje
  Financováno z prostředků MSK a MŽP.

 • Podnikatel roku z hlediska vtahu k ŽP v Moravskoslezském kraji.
  Moravskoslezský kraj,  2004 a 2007.
  Zodpovědnost za celý projekt, který je vzhledem k této nabídce relevantní zejména z hlediska propagace předmětné soutěže.

 • Komunikační kampaň Má to smysl. Třiďte odpad.“ Komunikační kampaň rámci projektu Intenzifikace odděleného sběru odpadu včetně jeho obalové složky.
  Moravskoslezský kraj 2007.
  Pro ARR a.s., Na Jízdárně 7, Ostrava.
  Návrhová a realizační část komunikační kampaně pilotního projektu Intenzifikace sběru komunálního odpadu a jeho obalové části.

 • Komunikační kampaň „Má to smysl. Třiďte odpad.“ Komunikační kampaň rámci projektu Intenzifikace odděleného sběru odpadu včetně jeho obalové složky.
  Olomoucký kraj 2007.
  Pro KÚ Olomouckého kraje.
  Návrhová a realizační část komunikační kampaně pilotního projektu Intenzifikace sběru komunálního odpadu a jeho obalové části.

 • Komunikační kampaň „Má to smysl. Třiďte odpad.“ Komunikační kampaň v rámci projektu Intenzifikace odděleného sběru odpadu včetně jeho obalové složky
  Ostrava 2006
  Pro  Agenturu pro regionální rozvoj a.s., Moravskoslezský kraj
  Role uchazeče: návrhová a realizační část komunikační kampaně pilotního projektu Intenzifikace sběru komunálního odpadu a jeho obalové části.

 • Komunikační kampaň „Má to smysl. Třiďte odpad.“ Komunikační kampaň v rámci projektu Intenzifikace odděleného sběru odpadu včetně jeho obalové složky
  Olomoucký kraj 2006.
  Pro KÚ Olomouckého kraje.

 • Komunikační kampaň „Nebuďte líní: třiďte správně.“
  Komunikační kampaň v rámci projektu Intenzifikace odděleného sběru odpadu včetně jeho obalové složky
  Olomoucký kraj 2005.
  Pro KÚ Olomouckého kraje.

 • Komunikační kampaň „Nebuďte líní, třiďte  správně“
  Komunikační kampaň v rámci projektu Intenzifikace odděleného sběru odpadu včetně jeho obalové složky
  Moravskoslezský kraj 2005.
  Pro ARR a.s.

 • Komunikační kampaň „Nebuďte líní, třiďte  odpad“
  Komunikační kampaň v rámci projektu Intenzifikace odděleného sběru odpadu včetně jeho obalové složky
  Moravskoslezský kraj 2004.
  Pro ARR a.s.

 • Komunikační a vzdělávací systém při zavádění ISNO v regionu Frýdlantsko – Beskydy
  Ostrava 2004. Pro GHE a.s.
  Zpracování návrhové části KVS v daném mikroregionu v rámci zpracování koncepce ISNO zadavatelem.

 • Konference Rainman, celostátní konference k problematice artismu
  Zadavatel Rainman, 2006.

 

 • Naplánuj naši budoucnost!

  Období realizace: 1. 2. 2012 – 30. 11. 2012

  Příjemce podpory: HM PARTNERS s.r.o.

  Reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/01.0056

  Institut komunitního rozvoje byl partnerem projektu Naplánuj naši budoucnost!.  V rámci projektu vznikl program vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj, výchovu a osvětu - dvoudenní pobytová akce pro žáky, která nabídla manažerskou hru „TUR nanečisto", modul rozvoje kompetencí formou hraní rolí (debatování) a doprovodné herní aktivity.

  Projekt byl schválen k podpoře z fondů ESF - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci výzvy MS kraje pro oblast podpory 1.3.

  Na realizaci projektu se podíleli společnost HM PARTNERS s.r.o. jako řešitel a partneři bez finančního příspěvku:

  Institut komunitního rozvoje,
  Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kopřivnice,
  Občanské sdružení Hájenka,
  Asociace debatních klubů Moravskoslezského kraje.

 • Změna směru - šance pro budoucnost

 • Období realizace: 1. 3. 2012 – 28. 2. 2014

  Příjemce podpory: Občanské sdružení EDUKANA

  Reg. č.: CZ.1.04/2.1.01/74.00236

  Ke dni 28.2.2014 byl ukončen projekt Změna směru - šance pro budoucnost, který byl zaměřen na podporu uchazečů o zaměstnání při získání rekvalifikací požadovaných trhem práce včetně možnosti přijetí na volná pracovní místa u spolupracujících zaměstnavatelů. Institut komunitního rozvoje byl partnerem projektu.

  V rámci projektu byly realizovány 4 typové rekvalifikační kurzy (v celkem 5 bězích) s cílem umožnit účastníkům získání kvalifikace v žádaných profesích. Celkem bylo do projektu zařazeno 57 účastníků, 56 z nich kurzy úspěšně absolvovalo a obdrželo Osvědčení o rekvalifikaci. Vybraní úspěšní absolventi byli umístěni celkem na 15 pracovních míst.

 • Vzdělávání pro volný čas -  Multikultura

  Projekt Multikultura ukončen

  Projekt Multikultura aneb Vzdělávání pro volný čas si kladl za cíl seznámit žáky s „jinakostí“ těch, kdož v Ostravě a Moravskoslezském kraji pracují a jsou z různých zemí. Jaké rozdíly ve vnímání k obyčejným věcem, v přístupu k práci, etiketě, jednání jsou.

  Zpracování vzdělávacích balíčků

  V rámci projektu byly pro cílovou skupinu zpracovány vzdělávací balíčky a to pro tyto země: Vietnam, Německo, Jižní Korea, Francie a Velká Británie.
  Účastníci na jednotlivých seminářích dostávali další podpůrné materiály, např. čaje, ochutnávku speciálních pokrmů (např. Jižní Korea Kimchi, Francie sýry apod.).
  Kromě toho byla zpracována metodika Multikultura v Ostravě, anebo Jak se žije cizincům.

  Prožitkové semináře

  Pro žáky byly připraveny prožitkové semináře, které jsou osvědčeným prostředkem pro neformální vzdělávání.
  Celkem se uskutečnilo přes 30 prožitkových seminářů. Na některých z nich si žáci mohli vyzkoušet vaření čaje, vaření jídla, ochutnat krajové speciality.
  Díky navázání spolupráce s AIESEC se podařilo zajistit účast i dalších zahraničních studentů z jiných zemí (např. Jordánsko, Turecko, Čína, Itálie, Maroko).

  Setkání a semináře se zástupci firem

  Na semináře byli pozváni zástupci firem, jejichž management je buď zahraniční, nebo se jedná o firmu se zahraniční účastí či ji vlastní zahraniční subjekt.
  Na seminářích se tedy mohli žáci seznámit s tiskovým mluvčím OKD a.s. Vladimírem Sobolem, se studentkou, která vykonávala praxi ve společnosti Hyundai a následně o této společnosti zpracovala diplomovou práci, s francouzským absolventem VŠB-TU, který nyní vykonává stáž právě na této škole.
  Rovněž semináře byly velmi interaktivní, účastníci měli mnoho (často až všetečných) otázek.

  Celkem se seminářů zúčastnilo přes 700 účastníků.

 

Institut komunitního rozvoje byl v roce 2008 na základě výběrového řízení vybrán jako administrátor Nadace OKD pro dva programy a to program Pro zdraví a Pro radost.

Administrace zahrnovala:

 • Konzultace potenciálním žadatelům a příjemcům podpory
 • Předběžné hodnocení projektů
 • Příprava podkladů pro hodnotící komisi a správní radu
 • Průběžná práce s podpořenými projekty, tedy kontrola průběžných a závěrečných zpráv, předběžné schvalování žádostí o změnu, evaluace projektů, kontrola projektů na místě

 

 • Lektorská činnost v oblasti MA21 v kontextu programu Gemeinde 21

  Rozvoj konceptu Gemeinde 21 ve vybraných obcích – obec Rudíkov, Křižánky, Bory
  • zajištění lektorské činnosti na akcích pořádaných v rámci projektu
  • proběhnou vzdělávací aktivity  na téma práce s veřejnosti (kulaté stoly, veřejná fóra, veřejné projednání nebo osvětové kampaně) a jejich praktické ukázky při jejich realizaci v kontextu programu Dolního Rakouska Gemeinde 21

 • Lektorská činnost v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje

  • zajištění lektorské činnosti na akcích pořádaných v rámci projektu

Aktivita č. 1: Dvoudenní setkání Angažovanců 2013

 • Zapojování veřejnosti - odborné vzdělávání zástupců veřejné správy a neziskových organizací v tématu zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů.

Aktivita č. 2: Dvoudenní setkání Angažovanců 2014

 • Rozvoj obce - odborné vzdělávání zástupců veřejné správy a neziskových organizací v tématu komunitní rozvoj obce.

Aktivita č. 3: Seminář jak realizovat změny 2013

 • Jak realizovat změny - vzdělávání na téma psaní projektů a získávání prostředku na ně a jejich udržitelnost.

Aktivita č. 4: Seminář jak realizovat změny 2014

 • Jak realizovat změny - vzdělávání na téma psaní projektů a získávání prostředku na ně a jejich udržitelnost.

Aktivita č.5: Vzdělávání nositelů projektů Přeshraniční soutěže – Skutek roku 2013

 • Jak získat podporu – cílem vzdělávání je předvést možné způsoby získávání finančních zdrojů na realizaci projektu , jak získávat spolupracovníky  a jak zajistit dobrou účast veřejnosti na akcích.  

Aktivita č. 6: Seminář pro tajemníky

 • Time management  - seminář zaměřen na praktické zkušenosti a návody, které lidem pomáhají zvýšit kontrolu nad plněním svých momentálních úkolů; stanovení priorit; střednědobé a dlouhodobé plánování.

Aktivita č. 7: Seminář pro MAS a mikroregiony

 • Zapojování veřejnosti do strategického plánování -  vzdělávání bude zaměřeno na přínosy strategického plánování, metody aktivního zapojování veřejnosti, přínosy práce s veřejnosti.

Aktivita č. 8: Konference regionální výroby

 • Udržitelné podnikání

Aktivita č.9: Dvoudenní seminář pro realizátory místní Agendy 21

 • Místní Agenda 21 -  školení na toto téma je určeno pro zpracovatele a realizátory místní Agendy 21 v obcích, účastníci získají přehled o metodách zapojení veřejnosti.

 • Expertní poradenství v oblasti udržitelného rozvoje a MA21

  • zajištění expertního poradenství v oblasti udržitelného rozvoje a MA21

Aktivita č. 1: Seminář pro místní experty a zpracování metodických listů

 • Procesy MA21 – odborné vzdělávání v metodách a technikách realizace MA21 V ČR

Aktivita č. 2: Rozvoj konceptu Gemeinde 21 ve vybraných obcích - obec Rudíkov, Křižánky, Bory

 • Rozvoj obce/ procesy MA21 -  v každé obci proběhne expertní poradenství čerpající ze zkušeností expertů s realizací MA21 v Rakousku