Facebook

Institut komunitního rozvoje realizoval samostatně nebo v partnerské spolupráci tyto projekty, financované z prostředků EU.

PHARE 2000 a 2003

Integra I. a II.

Projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti především žen po rodičovské dovolené.
Informace o realizovaném projektu (doc) >>>
Tisková beseda (pdf) >>>
Tisková beseda (ppt) >>>

 

SROP

Partnerstvím k prosperitě

Realizátor Moravskoslezský kraj
Role IKOR: partner zodpovědný za školení, semináře Komunitní plánování, Místní Agenda 21

 

OP RLZ

„WWW pro ženy“,

CZ.04.1.03/2.2.15.1/0020
Role IKOR: partner projektu, zodpovědnost za administraci, školení, materiály
Realizátor: Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Integra IV

Role IKOR: partner projektu
CZ.04.1.03/1.1.14.2/0004
Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí, především muži a ženy nad 50 let a ženy po rodičovské dovolené.

Specifické vzdělávání

CZ.04.1.03/3.3.14.4/0058
Role IKOR: realizátor projektu
Projekt zaměřený na podporu profesionalizace NNO. Vzdělávání, vzdělávací materiály.
Projekt Specifické vzdělávání (pdf) >>>

 

OP VK

Profesionalizace

CZ.1.07/3.2.07/03.0051
Role IKOR: partner projektu, administrátor projektu, zpracovatel vzdělávacích materiálů, školitel

Vzdělávání pro volný čas – multikultura

CZ.1.07/1.2.10/04.0003
Role IKOR: realizátor projektu
Vzdělávání žáků v oblasti multikulturního vzdělávání zážitkovou formou.

Kompetence řídících pracovníků škol

CZ.1.07/1.3.05./02.0004
Role IKOR: realizátor projektu
Projekt zaměřený na zvýšení profesionality pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
Závěrečná konference projektu (pdf) >>>

 

OP LZZ

Kompetenční model

CZ.1.04/3.4.04/26.00383
Role IKOR: realizátor projektu
Projekt zaměřený na podporu zaměstnanosti cílových skupin.
Informace o projektu (pdf) >>>

Sociální služby SOH

CZ.1.04/3.1.03/97.00064
Role IKOR: realizátor projektu
Projekt zaměřen na podporu rozvoje sociálních služeb v mikroregionu Hlučínsko-západ, zpracování strategického plánu a jednotlivých plánů ve všech obcích.
Pozvánka na závěrečný workshop (pdf) >>>
Závěrečný workshop (pdf) >>>

Změna směru

CZ.1.04/2.1.01/74.00236
Role IKOR: partner projektu
Projekt zaměřen na podporu zaměstnanosti osob s nižším vzděláním či dlouhodobě nezaměstnaným.