Facebook

Sociální služby Sdružení obcí Hlučínska

ESF OPZ

Rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Sdružení obcí Hlučínska je podpořen z OPZ.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006500

Zahájení 1. 9. 2017, ukončení 31. 8. 2019.

 

V rámci projektu jsme již zpracovali Střednědobé plány sociálních služeb pro:

V červnu se uskuteční veřejné projednání plánu a setkání realizátorů MSK. O termínu konání budeme informovat.

 

Kravaře - akční plán

 

Přehled klíčových aktivit projektu (pdf) >>>

Přehled klíčových aktivit projektu - pdf

Souhrnný dokument 2019 (pdf) >>>

Souhrnný dokument